Вступнику

 

Шановний наш майбутній студент!

Кафедри “Захист інформації” та “Безпека інформаційних технологій” здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за спеціальністю “Кібербезпека”.

Студенти за 4 роки навчання здобувають базову вищу освіту із присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. Підготовка майбутніх бакалаврів здійснюється за такими спеціалізаціями:

 1. Системи технічного захисту інформації;
 2. Управління інформаційною безпекою;
 3. Безпека інформаційних і комунікаційних систем.

Для отримання повної вищої освіти і кваліфікації магістра студенти продовжують навчання упродовж 1-2 років. Форма навчання – денна, заочна, екстернат – за держзамовленням (за рахунок держбюджету) чи за контрактом (за кошти фізичних та юридичних осіб). Наші випускники отримують дипломи міжнародного зразка та стають висококваліфікованими фахівцями в галузі знань “Інформаційні технології”.

За час навчання наші студенти активно займаються науковою діяльністю, при кафедрах діє Студентське науково-технічне товариство захисту інформації, студенти беруть участь у міжнародних програмах співпраці, проходять стажування в навчальних закладах США, Східної та Західної Європи. Навчаючись в магістратурі, студенти можуть брати участь в Міжнародному проекті TEMPUS з можливістю отримання двох дипломів магістра кібернетичної безпеки – диплому нашого університету та диплому одного з європейських університетів, який визнається в країнах ЄС.

Кафедри підтримують тісні наукові контакти з такими організаціями: Microsoft, Digital Security Office, Tadiran Telecom International, Cisco Systems, Xilinx Inc., “НікС”, “РІАС”, Avidis, Instream Communication Technologies.

 

Подати заяву

 

   Студенти, які навчаються за спеціальністю “Кібербезпека”, вивчають такі фахово-орієнтовані дисципліни:

 • технології програмування;
 • теорія інформації та кодування;
 • WEB-програмування;
 • спеціальні розділи програмування;
 • методи і засоби технічного захисту інформації;
 • безпека інформаційно-комунікаційних систем;
 • системи банківської безпеки;
 • менеджмент інформаційної безпеки;
 • захист економічної інформації.

Наші Випускники вміють:

 • розробляти спеціальне програмне забезпечення;
 • створювати системи захисту персональних комп’ютерів;
 • розробляти системи захисту комп’ютерних мереж;
 • розробляти об’єкти, пристрої і системи технічного захисту інформації;
 • працювати з обчислювальною технікою із забезпеченням інформаційної безпеки;
 • розробляти системи управління інформаційною безпекою;
 • створювати спеціалізовані захищені бази даних для накопичення та обробки інформації з обмеженим доступом;
 • організувати захищений електронний документообіг;
 • оцінювати ступінь захищеності програмних та апаратних засобів банківських систем;
 • розробляти захищені WEB-сайти, використовуючи WEB-програмування та криптографічні методи захисту інформації;
 • розробляти захищені сховища даних.

Пропонуємо переглянути відео, в якому розповідається про кафедру Захисту інформації.