Про Кафедру

 

Кафедру захисту інформації створено  в травні 2006 року при реорганізації кафедри автоматики і телемеханіки, яка була поділена на дві кафедри. Новостворену кафедру очолив доктор технічних наук, професор Дудикевич Валерій Богданович, котрий до того від 1993 року був завідувачем кафедри автоматики і телемеханіки. Кафедрі було виділено приміщення в 19 навчальному корпусі університету. Викладацький склад кафедри сформувався в основному за рахунок працівників кафедри автоматики і телемеханіки. До навчального процесу було залучено також відомих фахівців в галузі захисту інформації і ряд науковців з академічних інститутів і навчальних закладів міста Львова.

 

Середній вік викладачів становив 42 роки. На кафедру було покладено підготовку бакалаврів за напрямом 6.1601 «Інформаційна безпека», за яким на цей час ліцензовано і акредитовано 4 спеціальності на рівні спеціаліста: 7.1601.02 «Захист інформації з обмеженим доступом і автоматизація її обробки», 7.1601.03 «Системи технічного захисту інформації», 7.1601.04 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації» і 7.1601.05 «Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах». Ліцензовано підготовку магістрів за спеціальністю 8.1601.02 «Захист інформації з обмеженим доступом і автоматизація її обробки», буде ліцензовано інші 3 спеціальності на рівні магістра. За Переліком напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра від 13.12.2006 року напрям 6.1601 «Інформаційна безпека» перетворено на галузь знань, в якій виділено такі 3 напрями:6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», 6.170102 «Системи технічного захисту інформації» і 6.170103 «Управління інформаційною безпекою». З 2007 року набір студентів на перший курс здійснюється за цими напрямами.

Зусиллями викладачів і навчально-допоміжного персоналу кафедри за короткий час було розгорнуто локальну обчислювальну мережу кафедри у складі 4 комп’ютерних класів і створено ряд навчальних лабораторій: комп’ютерні мережі, методи та засоби захисту інформації, алгоритмічні основи криптології, мережеві операційні системи, захист інформації в комп’ютерних мережах, захист програмного забезпечення та програмні методи захисту інформації, комп’ютерні методи аналізу та проектування електронних засобів, методі і засоби стеганографії, захист засобів і каналів телефонного зв’язку, комплексні системи санкціонованого доступу, інформаційна безпека у відкритих системах, основи інформаційної безпеки, робота в Інтернет, елементи і пристрої електронного та фізичного захисту об’єктів, методи та засоби криптологічних перетворень, програмно-апаратні засоби захисту інформації в комп’ютерних і телекомунікаційних системах, захист інформації в каналах зв’язку, методи та засоби спецвимірювань, АСОД з обмеженим доступом, ідентифікація сигналів радіозакладних пристроїв, аудит інформаційної безпеки, адміністрування в інформаційних системах.

Викладачі кафедри приймають участь в діяльності Західного регіонального навчально-наукового центру захисту інформації. Центр і лабораторії кафедри оснащено сучасним обладнанням, яке застосовується у сфері захисту інформації. Це, зокрема, охорона система відеоспостереження «Патріот» для багатокамерного відеоспостереження та архівування відеоінформації; нелінійний локатор «КАТРАН» для виявлення засобів несанкціонованого отримання інформації, встановлених в будівельних конструкціях, меблях і предметах інтер’єру, що знаходяться в активному і пасивному станах; високочастотний портативний скануючий приймач AR8200 для виявлення радіо закладних пристроїв; універсальна польова абонентська телефонна станція Coral SL з програмним управлінням, підтримує мережі ISDN, ІР-телефонію та режими комутації пакетів і каналів, для оперативного зв’язку з використанням апаратури засекречування; телефонний скремблер “Орех-ІІ”, для ведення конфіденційних переговорів телефонними каналами внутрішніх, міських та міжміських мереж з використанням найсучаснішої ключової системи кодування-декодування за методом відкритих ключів; універсальний аналізатор проводових комунікацій Ulan-2, для пошуку засобів, що здійснюють несанкціоноване отримання інформації з телефонних ліній і ліній електроживлення, який дозволяє здійснювати комплексну перевірку практично всіма відомими методами; пошуковий пристрій Wega, дозволяє користувачу швидко ідентифікувати і локалізувати прихованні відеокамери; скануючий пристрій C-HUNTER 925 для сканування діапазону і виявляє відео-передаючі тракти; багатофункціональний пошуковий пристрій ST 031P «Пиранья» для виявлення і локалізації спеціальних технічних засобів несанкціонованого отримання інформації; тощо.

Центр отримав ліцензію на виконання робіт в галузі технічного захисту інформації і надає послуги установам і підприємствам західного регіону з питань розроблення, виробництво, впровадження, дослідження ефективності, обслуговування на об’єктах інформаційної діяльності комплексів (систем) технічного захисту інформації, носіями якої є акустичні поля, електромагнітні поля та електричні сигнали; розроблення, виробництво, впровадження, дослідження ефективності, супроводження засобів та комплексів технічного захисту інформації в інформаційних системах, інформаційних технологій із захистом інформації від несанкціонованого доступу; виявлення та блокування витоку мовної та видової інформації через закладні пристрої на об’єктах інформаційної діяльності; надання консультативних послуг з перелічених питань. Викладачі кафедри і працівники Центру здійснюють наукові дослідження в галузі технічного захисту інформації. На протязі останніх 5 років ними опубліковано понад 30 праць, вони виступили більш ніж з 50 доповідями на науково-технічних конференціях і семінарах. Ці дослідження були присвячені, зокрема, питанням оптимізації структур корпоративних мереж, підвищенню продуктивності і надійності систем виявлення і запобігання атак у корпоративних мережах, обчисленню важкооборотних функцій, побудові генераторів пуассонівських імпульсних послідовностей, виявленню прихованих повідомлень в цифрових зображеннях, тощо.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують завідувач лабораторій кафедри Луковський Тарас Ігорович, інженери Трач Мирон Петрович, Рудик Ігор Ігорович, Бікташева Софія Рашитівна, Ракобовчук Володимир Олександрович. Штатні працівники Західного регіонального навчально-наукового центру захисту інформації – Зачепило Віталій Станіславович, Яструбецький Олександр Вадимович, Іванюк Віталій Миколайович, Дрозд Юрій Миколайович, Кудряшов Андрій Васильович, Глущак Олег Романович.